.

14.11.2009 г.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ЛЪЖАТАВие наблюдавате лъжеца - лъжецът наблюдава вас

Докато предприемате някакви стъпки за осигуряването на собствената си защита, не забравяйте, че лъжецът също не спи. Съвсем нормално е той да ви наблюдава под лупа за какъвто и да е знак, че подозирате пъкления му замисъл. Ако реши, че сте на път да го разкриете, той също ще заеме отбранителна позиция. Лъжецът, който е заложил много, е неуморен наблюдател на вашите подозрения и освен това е талантлив артист.

СПРАВОЧНИК ЗА МИТОВЕТЕ И ФАКТИТЕ

Мит № 1: Лъжецът не може да ви погледне право в очите.
Факти: Лъжецът знае какво очаквате и затова ви гледа право в очите.
Очите и изразът на лицето са нещата, които лъжецът контролира най-успешно.

Мит № 2: Говорът издава лъжеца, когато е писклив, забързан, висок, когато прави грешки и паузи.
Факти: Гласът е надежден индикатор за емоция, но сама по себе си емоцията не е доказателство за лъжа.
Лъжците и тези, които казват истината, изпитват едни и същи емоции, но поради различни причини. Това затруднява разпознаването на лъжата.
Страхът и тъгата звучат различно, но и двете могат да се асоциират с лъжата.
Дори средно опитните лъжци могат да потиснат най-очакваните белези, с изключение на пискливостта.

Мит № 3: Усмивката е само жест на любезност и трябва да се приема като такава.
Каменната физиономия обикновено прикрива лъжа.
Факти: Усмивката е обезоръжаващо средство от арсенала на лъжеца, но не и безспорен признак за лъжа.
Изкуствените изкривени усмивки, които ангажират повече устните, отколкото очите, продължават повече от нормалното и изчезват твърде бързо, може да не разкриват лъжа, а пропаст между истинските и показаните емоции.
Каменната физиономия говори повече за човека, отколкото за нечестността му, освен когато става въпрос за иначе нормално експресивна личност, която изведнъж придобива каменна физиономия.

Мит № 4: Езикът на тялото разкрива лъжеца като на длан.
Определени понятия от езика на тялото могат да се четат като речник.
Лъжецът се издава, като нервничи.
Скръстените ръце и крака означават, че човекът крие нещо.
Факти: Интерпретацията на езика на тялото е сложно занимание. Дори скръстените ръце и крака могат да означават много неща.
За да разберете езика на тялото, трябва да познавате добре човека. Много е важно да разбирате контекста на поведението му, както и физическото му състояние (умора, скука, студ).
Лъжецът потиска всяко поведение, което смята за издайническо, включително нервниченето.
Надеждните невербални сигнали за лъжа са съзнателните и несъзнателните издайнически знаци(вдигане на рамене, движения с ръце, поклащане на глава, както и определени строго лични движения).

Мит № 5: Неоправдано силният гняв или твърде силната реакция на даден въпрос показват, че лъжецът се чувства заплашен и виновен.
Малодушието или гузното държание е безспорно доказателство за измама.
Прекалено подробните или неохотни отговори показват, че той печели време, за да обмисли отговора или алибито си.
Факти: Лъжите са отражение на неговата същност и на начина, по който се справя със стреса. Поведението трябва да се разглежда в контекста на възпитанието на човека, начина му на работа и мотивациите му.
Настроението е отражение на сложни чувства и реакции на всичко, което става около човека. Гневът, вината или увъртането може да са признаци на лъжа, но може и да не са.
Мит № 6: Реакциите на автономната нервна система, като изчервяване, учестено дишане, потене и разширяване на зениците, издават лъжеца и са надежден детектор на лъжата.
Факти: Реакциите на автономната нервна система са надеждни индикатори за силни отрицателни емоции като гняв, страх, уплаха, срам и вина.
Човек може да изпитва и да показва силни отрицателни емоции и да не лъже, затова дори неволните индикатори не са доказателство за лъжа.
Някои изкусни лъжци и опитни актьори могат да подправят и да имитират неволните реакции, като си припомнят и изживяват наново друга емоция.
Лъжците, които вярват на собствените си лъжи, не изпитват силни отрицателни емоции, когато лъжат.

Принципи:
1. Дори лъжецът е такъв, какъвто е.
2. Много по-лесно е да лъжем тях, отколкото нас.
3. Някои хора лъжат, за да постигнат краткосрочна победа.
4. Изчакайте, преди да се доверите.
5. Лъжецът казва онова, което искате да чуете.
6. Очи, които не вярват, не виждат.
7. Най-трудно се залавя лъжецът, който сам си вярва.
8. За разлика от лъжата фактите са безвредни.

Няма коментари :

Публикуване на коментар