.

6.01.2010 г.

2010 ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА БОРБА С БЕДНОСТТА

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Комисията по заетостта и социалните въпроси на ЕП официално обяви 2010 за година, през която трябва да се повиши жизнения стандарт на страните -членки. Европейската година на борбата срещу бедността и социалното изключване има за цел да намали бедността сред работещите в Европа. 
   Докладът от Елизабет Лин (Великобритания) подчертава, че трябва да се въведе "достойна минимална работна заплата на национално ниво за всяка държава-членка", така че "заетостта да стане финансово изгодна". В доклада се споменава, че в много държави-членки този минимален доход е твърде нисък или е под равнището на оцеляване" и е "жизнено важно работниците да получават заплата, с която да могат да живеят".
   Депутатите в ЕП предвиждат санкции срещу лицата, наемащи на работа нелегално пребиваващи граждани на трети страни. Те призовават държавите-членки да прилагат съществуващото европейско законодателство за превенция на експлоатацията на уязвими работници от ръководители на фирми, посредници за намиране на работа, и ако още не са го направили, да подпишат Конвенцията на ООН за защита правата на всички емигранти-работници и членовете на техните семейства.
   Специално внимание трябва да се обърне на изоставените, бездомните и настанените за отглеждане в други институций деца. Депутатите смятат, че доброто образование, социалните и здравни услуги, включително достъпът до финансово изгодни жилища и услуги за отглеждане на деца, имат основно значение за предотвратяването на бедността, социалното изключване и дискриминацията на децата, както и предотвратяването на наследствената бедност между поколенията. Трябва да се предприемат мерки срещу ранното изключване на ученици от училищата, преди да са придобили уменията, необходими за реализирането им на пазара на труда или в институти за професионално обучение и висше образование.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Няма коментари :

Публикуване на коментар