.

22.07.2014 г.

ХИПЕРТОНИЯ

Д-р  Ф.  Батманжелидж

"Когато хората разберат, че могат да се лекуват само с вода ще съдят здравната система за престъпления срещу човечеството."

   При дехидратация на телесните клетки настъпва покачване на кръвното налягане. Появява се тенденция за задържане на сол, която играе ключова роля за оперирането на процеса за обратната осмоза. Тялото задържа вода под формата на едемна течност, от която се филтрира и инжектира свободна вода в жизнено важните клетки. Медиците не са наясно, че има взаимовръзка между вътреклетъчната дехидратация и физиологичната роля на РА системата. Те разпознават само увеличаването на водата в извънклетъчното пространство и считат задръжката на вода в тялото и повишаването на кръвното налягане за патологичен процес, причиняван от РА системата. Те не разбират, че този процес представлява една адаптивна мярка за коригиране на дехидратацията в жизненоважни клетки като тези в мозъка, черния дроб, бъбреците, белите дробове и други важни органи и жлези.
   Чрез три последователни стъпки ангиотензинът се превръща в ангиотензин III. Този химичен процес се извършва с участието на ангиотензин преработващите ензими (АПЕ). Ангиотензин III предизвиква задържане на сол в организма. Тази допълнителна сол води до допълнително задържане на вода в тъканите. Единственото нещо, което е в състояние да изключи механизма за задържане на сол в организма е постигането на баланс между течното съдържимо във и извън клетките чрез поемане на адекватно количество вода заедно с малко морска сол. Солта трябва да е нерафинирана, за да съдържа жизненоважните минерали, необходими за задържане на инжектираната или дифундирана вода в клетките.
  Когато количеството на водата е достатъчно, тя дифундира веднага през клетъчните мембрани и не се нуждае от подпомагане. Изчислената скорост на дифундиране на водата през клетъчните мембрани 10 куб./см в секунда е доста добра. Естественият и бърз процес на дифундиране на водата в бъбреците обяснява защо самата вода е естествен диуретик ито много по - добър от химическите диуретици и АПЕ, използвани рутинно за отводняване.
  Водата сама ще повиши образуването на урина и излишното количество сол ще се излъчи постепенно с урината. Ето защо водата е най - ефективното средство за отстраняване на отоците. Няма да е необходимо да разчитате на изцяло на обратната осмоза и РА системата да вкара водата в жизненоважните клетки на организма ви (включително бъбречната тъкан, която концентрира урината и извежда токсичните отпадъци от тялото), ако разреждате кръвта чрез консумацията на достатъчно вода. Няма да се налага да се задържа течност в тъканите, която да служи като резервоар за спешно филтриране и инжектиране на вода в жизненоважните клетки. Именно това става при есенциалната хипертония.
  Терминът "есенциална хипертония" означава, че постепенното покачване на кръвното налягане с възрастта е неизбежна последица от доживяването до определена възраст. Това е остаряло схващане. Всъщност тази форма на хипертония се дължи на постепенната загуба на чувството за жажда с възрастта и намаления прием на вода, водещ до дехидратация на организма.
   Повишеното количество на приеманата вода с добавяне на морска сол, съдъраща и други минерали, ще коригира проблема. Сегашният начин за лечение на хипертонията е дълбоко погрешен. Предписването на диуретици на един човек с нормална бъбречна функция е абсурд. Тялото се мъчи да задържи вода чрез складиране на сол, а ние казваме на този природен механизъм: "Не, ти не разбираш. За да се освободиш от водата, трябва да вземаш диуретици." Намаляването на водата в организма чрез даването на диуретици снижава ефективността на системата за обратна осмоза, която снабдява с вода мозъчните, и други жизненоважни клетки. Водата е най - добрият естествен диуретик. Трябва да се разбере и не се забравя, че усложненията на хипертонията, включително коронарната  тромбоза и повтарящите се мозъчни удари, са резултат от персистираща дехидратация. 
  Запомнете - хроничната дехидратация убива преждевременно и болезнено. Диуретиците подпомагат това.
    Запомнете, че солта регулира нивото на водата извън клетките, а калият, магнезият и калцият са жизненоважни за балансиране на водния обем вътре в клетките.
  За да разберете как петте елемента - вода, сол, калии, магнезий и калций участват в енергийната регулация на клетките, вие се нуждаете от допълнителна информация. Водата привежда в движение протеина на калиево - натриевата помпа и произвежда хидроелектрическа енергия. Енергията се използва за непосредствените нужди на клетките, а излишъкът се съхранява за случаи на спешност. Калцият се намира в свързано състояние в костите и в ендоплазматичния ретикулум на клетките. Всеки атом калций свързва една единица енергия, която може да бъде използвана при нужда. Магнезият свързва много единици енергия под формата на магнезиев АТФ.

Няма коментари :

Публикуване на коментар