.

23.07.2014 г.

НЯКОИ ОТ НАЙ - ВАЖНИТЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ НА ВОДАТА В ОРГАНИЗМА

Д-р  Ф.  Батманжелидж

"Когато хората разберат, че могат да се лекуват само с вода ще съдят здравната система за престъпления срещу човечеството."

1. Водата запълва празните пространства в организма.
2. Водата е транспортното средство на кравните клетки.
3. Водата е разтворителят за всички вещества в организма, включително кислорода.
4. Водата е циментът, който свързва твърдите части на клетките. Водата в клетъчните мембрани става леплива така, както е леплив ледът. Водата е отговорна за формирането на мембраната - защитна бариера около клетката.
5. Невротрансмисионните системи на мозъка и нервите зависят от бързото придвижване на натрия и калия навътре и навън през мембраната по цялото протежение на нервите. Несвързаната вода преминава свободно през мембраната и задвижва помпата, придвижваща елементите.
6. Някои от помпите, придвижващи елементите, генерират напрежение. Така ефикасността на невротрансмисионните системи зависи от наличието на свободна несвързана вода в нервната тъкан. При осмотичния натиск за влизане в клетката водата генерира енергия, задвижвайки помпата, която вкарва калия в клетката и изкарва натрия точно така, както водата върти турбината в хидроелектроцентралата, за да произведе електричество. И до днес, обаче, на водата не се обръща голямо внимание като на източник на енергия в енергогенериращите системи на тялото. Все още се смята, че целият енергиен запас на аденозинтрифосфата (АТФ) - веществото, което "изгаря" и ни дава "топлината", необходима за "сготвяне" на химичните реакции, необходими за функциониране на клетката - идва от храната.
7. Водата е главният регулатор на енергията и осмотичното равновесие в тялото. Натрият и калият прилепват за протеините на помпата и действат като "магнита на динамото", а водата върти протеините. Въртенето на тези катионни помпи генерира енергия, която се съхранява на различни места под формата на три типа запаси.

АТФ е единият тип енергиен запас. Друг тип запас е гуанозин трифосфатът (ГТФ). Третият  тип се намира в ендоплазматичния ретикулум, който залавя и натрупва калций. На всеки две единици складиран калций отговаря енергиен еквивалент от една единица АТФ, който се свързва с два атома калций. На всеки две единици калций, които се разделят и освобождават, се отделя една еиница енергия, за да се образува нова единица АТФ. Този механизъм за залавяне на калций като начин за складиране на енергия прави костната структура не само скеле но и Fort Knox инвестиране на парите ви в златния резерв. При наличие на тежка дехидратация и последвало намалено снабдяване с хидроелектрическа енергия, тялото се обръща към костите да му отпуснат от складираната в  тях енергия. Поради това, аз смятам, че основна причина за остеопорозата е продължителната дехидратация.

8. Храната, която консумираме, е продукт на енергийно превръщане на първоначалното електроенергогенериращо свойство на водата. Всички живи и развиващите се биологични видове, включително хората, се запазват благодарение на генериране на енергия от водата. Един основен проблем при научната оценка на тялото е неосъзнаването на размера на енергийната зависимост на нашето тяло от хидроелектричеството.
9. Електричеството, продуцирано от клетъчните мембрани, също принуждава близките до тях протеини да се строят и подготвят за химичните си реакции.

   При нормално хидратирано тяло водата в кръвта е около 94%. Червените кръвни телца в действителност са "водни торбички",  оцветени от хемоглобина. Идеалното съдържание на вода в телесните клетки е около 75%. Различното съдържание на вода отвън и вътре в клетките нормално обуславя осмотичен поток на водата отвън навътре. В клетъчните мембрани се намират стотици хиляди помпички, генериращи напрежение, които наподобяват турбините на хидроелектрическите станции. Те се задвижват от водата, която преминава през тях. Това нахлуване на водата генерира хидроелектрическа енергия. В същото време елементи като натрия и калия се обменят като част от същия процес.
   Само водата, която може да се мести - питейната вода, генерира хидроелектрическа енергия в клетъчните мембрани. По - рано приетата вода, която вече изпълнява други функции, е свързана и не може да се премества на друго място.
   Ето защо питейната вода е най - добрата напитка и трябва да се приема през целия ден на ревни интервали. Водата изработва необходимата енергия за попълване на резервите на клетките, а ако има излишно количество, то се изхвърля от организма (носейки със себе си токсични отпадъци от клетките). Водата не се складира.
  Когато има дехидратиране поради неприемане на достатъчно вода, клетките изразходват произведената вече енергия. По - нататък те трябва да разчитат за генериране на енергия повече на приетата храна, отколкото на водата. Тялото се принуждава да натрупва мазнини и да използва белтъчните и въглехидратните си резерви, тъй като тези елементи се разграждат по - лесно от складираната мазнина. Това е причината, поради която 37% от американците са с много наднормено тегло. Техният организъм  е зает с постоянно кризисно справяне с дехидратацията.
  Думата хидролиза (разделяне, разтваряне, разчупване или разцепване подсредством участието на вода) се използва, когато водата се въвлича в метаболизма на други материали. Дейности, които зависят от хидролизата, са например разграждането на протеините до съставните им аминокиселини и на мазнините до мастни киселини. Хидролизата не може да се осъществи без вода. Следователно хидролитичната функция на водата е същевременно и нейният метаболизъм. Това означава, че самата вода трябва да бъде първо разцепена - хидролизирана, за да могат да бъдат използвани различните компоненти на храната. Ето защо трябва да снабдим тялото с вода преди приемането на твърди храни.
   Приемането на храна (без повишаване приема на вода) увеличава податливостта към алергии. Претоварването с храна води до сгъстяване на кръвта, преминаваща през белите дробове, където тя губи още вода чрез изпаряване. Хората, страдащи от алергии и астма, трябва да си изградят навика да пият вода преди хранене - поне няколко минути преди това. Те не трябва в никакъв случай да позволяват храната да предизвиква концентриране на телесните им течности до такава степен, че организмът да реагира с постоянно продуциране на хистамин.

Няма коментари :

Публикуване на коментар