.

19.11.2014 г.

Утвърждения за промяна на подсъзнателното състояние

Аз отхвърлям всичко, което ме обременява, което ме засяга, което ме наранява. Аз се освобождавам от всякакви отрицателни мисли. Аз мога да направя това, защото го искам.

Аз изхвърлям всички отрицателни внушения от съзнанието си. Аз се чувствам добре и съм преизпълнен с радост и положително очакване.

Отнасям се към всеки човек, а също и към себе си така, сякаш е най-важният човек на света.

Изглеждам преуспяващ. Действам така, сякаш вече съм личността, която бих искал да бъда.

Всеки нов ден поздравявам весело и със знанието, че ще го приключа успешно. Това, което съм си наумил ще го свърша този ден.

От ден на ден имам нови, по-добри идеи, които са от голяма полза за мен и други хора. 

Няма да се дам на нищо и никого да ме изкара от равновесие. 

Не се притеснявам от утрешният ден. Аз зная, че ще го приключа успешно.

Самоувереността ми расте ли расте. Тя е мой постоянен спътник.

Отнасям се с пълно доверие и въодушевление към другите хора. 

Гледам на желанията си като на реалност и зная, че те ще станат реалност.

Каквото искам да направя, го правя веднага.

Аз съм свободен от страхове и грижи, защото зная, че мога да се справя с всички проблеми.

Аз зная какво искам! Аз зная, че го мога! Ще придам на живота си смисъл и съдържание.

МАКСИМИ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО МИСЛЕНЕ

1. Светът е пълен с невротици и страхливи хора! Успелият човек мисли положително и чрез направляване на своята духовна енергия той постига здраве и пълно съвършенство!

2. Положителният човек не говори за проблемите и опасенията си, а за целите си, мечтите си, желанията си.

3. Успелият човек не тръгва никога с главата към стената, защото винаги има врата. Който мисли положително, ще намери тази врата.

4. Положителният човек не е никога против нещо, той винаги е за нещо.

5. Успелият човек знае точно какво иска и защо го иска. Така всеки момент се превръща в смислен миг.

6. Който познава и вижда пред себе си целите си, е в състояние и да ги постигне.

7. Колкото по-здраво са изградени нашите картини на целите ни, толкова по-рано ще последва реализирането им. 

8. Представата за тези цели и нейното непрекъснато повтаряне създават действителност.

9. Ако истински желаете някоя Ваша идея да се реализира, подсъзнанието Ви ще ви помогне автоматично.

10. Успелият човек не вярва в случайността, а знае, че той е този, който трябва да предизвика успеха.


Няма коментари :

Публикуване на коментар